SWOT Analizi Örneği **2022

SWOT analizi örneği. Şirketinizin Güçlü Yönlerini, Zayıf Yönlerini, Fırsatlarını ve Tehditlerini Tanımlamanıza Yardımcı Olabilir. SWOT analizi, şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemenize yardımcı olabilecek önemli bir araçtır. Bir SWOT analizi örneği kullanarak, yeni bir ürüne veya hizmete yatırım yapmanız gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz. Ek olarak, iyileştirme alanlarını belirlemenize izin verecektir. Sonuç olarak, SWOT analizi işinizi büyütmenize yardımcı olabilir. Ayrıca ne tür rakiplerle karşılaşabileceğinizi ve bu zorluklarla nasıl mücadele edeceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

Güçlü

SWOT analizi örneği. Bir SWOT analizi, dört ana unsura odaklanan stratejik bir planlama aracıdır: güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. Bir işletme, bu dört faktörü göz önünde bulundurarak, hangi faktörlerin performansını etkilediğini belirleyebilir ve bunları, bu unsurlarla mücadele etmek için bir strateji geliştirmek için kullanabilir. Tipik olarak tablo, farklı öğeleri yan yana listeleyen dört sütuna bölünür. Güçlü ve zayıf yönler her zaman ilişkili olmayacak olsa da, en azından tehditlerle ilişkili olmalıdır. Royce Leather tarafından yürütülen bir SWOT analizi örneği, bir şirketin en önemli güçlü ve zayıf yönlerini nasıl belirleyebileceğini ve bunları dış tehditlerle mücadele etmek için nasıl kullanacağını gösterir.

SWOT analizi örneği. SWOT analizindeki en önemli alanlardan biri işletmenin varlıklarıdır. Fiziksel varlıklar önemsiz gibi görünse de, işletmelerin operasyonlarının sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için maddi olmayan varlıklara yatırım yapmaları gerekir. Örneğin çalışanlar, işin en önemli yönü oldukları için bir şirketin en büyük gücüdür. Odaklanılması gereken bir diğer alan da operasyonlardır. Bir işletme, bu varlıklara odaklanırken, iyileştirilmesi gereken yerleri görmek için zayıf yönlerine de odaklanabilir.

SWOT Analizi Örneği. Bir SWOT analizi yaparken, mümkün olduğunca çok sayıda paydaşın girdisini almak en iyisidir. Genellikle üç ila on kişilik bir grup yeterlidir. Katılımcı sayısına bağlı olarak, daha büyük bir grup birden fazla toplantı gerektirebilir. Her grup için belirlenmiş bir kaydediciye sahip olduğunuzdan emin olun. Her gruba beyin fırtınası yapması için 20 ila 30 dakika verilmelidir ve onlar, güçlü ve zayıf yönlerine göre maddelere öncelik vermeye karar verebilirler. Beyin fırtınası oturumu sırasında söylenen her şeyi kaydetmeyi unutmayın. Güçlü ve zayıf yönlerinizin neler olduğunu belirlemenin yanı sıra, bir SWOT analizi örneği, iyileştirmeniz gereken alanları da vurgulayabilir.

SWOT analizi örneği. Güçlü bir müşteri tabanı, herhangi bir işletme için büyük bir güçtür. Sadık bir müşteri tabanına sahip olmak, ürün hatlarını genişletmeyi veya yüksek fiyatlar talep etmeyi mümkün kılar. Finans kurumları ve elektrik sağlayıcıları, bir şirketin başarısında hayati faktörler olan müşteri sayılarına ve abone tabanlarına bakar. Sonuç olarak, bu, operasyonları nasıl iyileştireceğiniz ve yeni büyüme fırsatları yaratacağınız konusunda daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur. Peki SWOT analizinize neleri dahil etmelisiniz?

SWOT analizi örneği
SWOT analizi örneği

zayıf yönler

SWOT analizi örneği. SWOT analizi hakkında anlaşılması gereken ilk şeylerden biri, ne olduğudur. Her biri kendi güçlü ve zayıf yönlerine sahip dört unsur ve alt grup içerir. Bir varlığın güçlü ve zayıf yönleri içseldir ve bu genellikle iyi bir şeydir. Örneğin, yüksek bir kayıp oranı bir zayıflık olarak kabul edilebilir. Öte yandan, düşük bir kayıp oranı bir güç olabilir. Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirledikten sonra, kuruluşunuzu etkileyebilecek fırsat ve tehditleri belirlemeye devam edebilirsiniz. Bir SWOT analizi, rekabetin zayıf yönlerini belirlerken organizasyonun güçlü yönlerine odaklanmalıdır. Bu zayıf yönlerden doğabilecek fırsatları da not etmek önemlidir. Ayrıca bu dört kadran arasındaki bağlantıları da aramalısınız. Başka bir deyişle, bir şirketin zayıf yönleri onun için fırsatlar yaratabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

SWOT analizi örneği. Tehditler, başarının önünde duran ve kuruluşa potansiyel olarak zarar verebilecek her şeydir. Birçok insan tehditleri en aza indirmeye veya yok saymaya çalışır, ancak bunlar çoğu zaman fırsatlara dönüşür. Örneğin, eski bir envanter yönetimi yazılım sistemi, bir şirket büyüdüğünde ve yeni bir sistemi desteklemediği için daha fazla envanter kullanması gerektiğinde sorunlara neden olabilir. Bir rakibin zayıf yönlerinin farkında değilseniz, onları kopyalamaktan kaçınmalısınız. Rakipleri kopyalamak yaygın bir hatadır ve konumunuzu iyileştirmeyebilir. İyi bir SWOT analizi, kuruluşunuzun güçlü ve zayıf yönlerini de belirlemelidir, böylece taktiklerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Bir SWOT analizinde, zayıflıklar dahili veya harici olabilir. Her ikisi de iş hayatında önemlidir ve en iyi hareket tarzını bulmak için her ikisi de incelenmelidir. Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlediğinizde, potansiyelinizin daha net bir resmine sahip olacaksınız. İhtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olduğunuzda, işinize fayda sağlayacak ve rekabetçi konumunuzu iyileştirecek kararları daha iyi alabileceksiniz.

SWOT analizi örneği. Hizmetle ilgili bir işiniz varsa, çalışanlarınızın samimiyetsizliği büyük bir zayıflık olabilir. Çalışanlarınız kabaysa, müşterileri caydırırsınız ve satışlar zarar görür. Ek olarak, aşırı karmaşık bir teknoloji ürünü, teknoloji konusunda daha az bilgili kullanıcıları da erteleyebilir. Elektrikli arabanızın kalitesini artırmak istiyorsanız, belgelerinizi iyileştirmeniz gerekebilir. Üretim kalite kontrolü gibi belirli bir alana odaklanarak da maliyetinizi azaltabilirsiniz.

Fırsatlar

SWOT analizi örneği. Bir SWOT analizi kullanmak, bir işletmedeki potansiyel fırsatları ve tehditleri belirlemenin güçlü bir yoludur. Bu büyük resim çalışması sırasında kuruluş, hangi yolu seçeceğine karar vermek için hem fırsatları hem de tehditleri değerlendirir. Kuruluş, analizden elde edilen bilgileri kullanarak, işletmenin hedeflerine ulaşması için doğru yolu seçebilir. Bazı durumlarda, tanımlanan fırsatlar ve tehditler işletmeninkinden farklı olduğundan, kuruluşun planını yürütmenin yarısında uyarlaması gerekebilir.

SWOT analizi örneği. Örnek olarak, bir kuruluş, rakiplerinin acı noktalarını belirleyebilirse yeni bir ürün piyasaya sürmeye karar verebilir. Benzer şekilde, şirket gizli talebi belirleyebilir. Gizli talep, bir şirketin SWOT analizi yoluyla hedefleyebileceği tüketicilerin karşılanmamış ihtiyaçlarıdır. Tüketici memnuniyetsizliği veya rakibin ürününün belirli özelliklerinin varlığı ile açıklanabilir. Bu gibi durumlarda, şirket bu ihtiyaçları karşılamak için güçlü yönlerinden yararlanabilir. SWOT analizi yapmak, beyin fırtınası toplantılarına benzer. Bir grupta yapışkan notlar bulunmalıdır. İdeal olarak, grup düşüncesinden kaçınmak için katılımcılar özel olarak not almalıdır. Herkes not ekledikten sonra, bunları benzer kategorilerde gruplandırmaları gerekir. Gerektiğinde not da ekleyebilirler. Bu tamamlandığında, grup sonuçları paydaşlarına sunmalıdır. Süreç tamamlandıktan sonra katılımcılar notlarını temalarına göre kategoriler halinde düzenleyebilirler.

tehditler

SWOT analizi örneği. Bir şirkete yönelik en yaygın tehditler arasında yeni rakipler ve hükümet düzenlemeleri bulunur. Yeni bir rakip, müşteri sayısında azalma anlamına gelebilir. Facebook’un yerini yeni bir sosyal ağ alabilir. Örneğin, Snapchat popüler hale geliyor ve yakında belirli sosyal senaryolarda Facebook’un yerini alabilir. Yeni teknolojiler de bir tehdit olabilir. Yeni bir rakip, ürünü veya hizmeti eskimiş veya daha az arzu edilir hale getirebilir. Ve parodi sanatçılarının çalışmalarını düzenleyen yeni yasalar bir şirket için tehdit oluşturabilir. Bir işletme için çeşitli tehdit türleri vardır. En yaygın tehditler, işletmeye zarar veren tehditlerdir. Bunlar, yeni şirketlerden kaynaklanan rekabeti ve arz sıkıntılarını içerir. Bununla birlikte, bir işletme, tehditlerin kontrol edilemeyeceğini veya engellenemeyeceğini, ancak azaltılabileceğini veya önlenebileceğini akılda tutmalıdır. 

Bir SWOT analizi örneğinde, en yaygın tehditler şunları içerir:
Fırsatlar: Bir şirketin fırsatları ve tehditleri genellikle örtüşür. Bir şirketin gücü, zayıf yönlerinden daha büyükse, farklı bir yaklaşımdan yararlanabilir. Örneğin, bir şirket yerel kaynaklı içeriklere odaklanıyorsa, yerel çiftçilerle ilişkiler kurma ve zincir tehdidine karşı koyma fırsatından yararlanabilir. Ancak bir şirket tehditlerin de farkında olmalıdır, çünkü bunlar şirketin genişleme yeteneğini etkileyebilir. Tehdit çeyreği, işletmenin karşılaştığı riskleri yansıtır. Bir SWOT analizi örneğinde doldurulması en kolay kadran olmalıdır. İşiniz için zaten araştırma yaptınız ve hazırlandınız, böylece onu etkileyebilecek olası engelleri veya motive edici faktörleri düşünebilirsiniz. İşletmeniz için bir SWOT analizi yapmak için bu faktörleri bir başlangıç ​​noktası olarak kullanın. Bu listeyi derledikten sonra bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Fırsat, tehdide benzer. Eyleme dönüştürülebilir olmalı ve zaman çizelgelerini içermelidir. Örneğin, bir fırsat, halka sunulan yeni bir ürünü içerebilir. Ancak, bir rakip zaten benzer bir ürüne sahip olabilir. Ayrıca tehdit kategorisi, fırsatla aynı öğeyi içermemelidir. Fırsatlar yeni teknolojide, eğitim programlarında, ortaklıklarda, çeşitli pazarlarda ve hükümet değişikliklerinde bulunabilir. Tehdit, bir işletme için bir tehdittir.SWOT analizi örneği yazımızın burada sonuna geldik diğer yazılırımız için netbilgiler anasayfasına gidebilir. Ya da google üzerinden farklı kaynakları inceleyebilirsiniz.

SWOT Analizi Neden Önemlidir?

Ülkeler, kuruluşlar ve kuruluşlar, mevcut durumlarını açıklayarak çağa ayak uydurmak için önlemler tasarlamalı ve uygulamalıdır. Yine, SWOT analizi ile; ülkeler, kurum ve kuruluşlar, kuruluşlar bu değişen koşullar altında mevcut durumlarını belirli dönemlerle güncellemelidir. Stratejik Yönetim sürecinde, bu konuda atılacak adımların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ihtiyacı da çok önemlidir. SWOT analizinin başlamasından bu yana yaklaşık 60 ila 65 yıl geçmesine rağmen, hala çok yaygın olarak kullanılan yararlı bir teknik olarak kabul edilmektedir. Sadece doğru şekilde uygulanıp analiz edilebiliyorsa.

SWOT Analizi Örneği

SWOT analizine örnek olarak APPLE’ı örnek verebiliriz;
Güçlü Yönler
: Marka Değeri, Yenilikçi Ürünler, Geniş Ürün Yelpazesi, Tasarım ve Teknoloji, Finansman Gücü, Hizmetlerde genişleme, Perakende Mağazaları, Tüketici Odaklılık, Pazarlama Stratejisi, Tercih Edilen Marka 

Zayıf Yönler: Pahalı Ürünler, Pazar Payında Düşüş, Sınırlı Reklam ve Promosyonlar, Sınırlamalar, Sınırlı Ürün Hattı, Telefonların tasarımlarında daha az seçenek, Müşteri Beklentilerini Karşılamak, Patent İhlalleri ve Haksız Ticari Uygulamalar, Uyumsuzluk

Fırsatlar: Sadık Müşteriler, Yaygın Dağıtım Ağı, Deneyimli Profesyoneller, Teknolojiye Artan Güven, Çevre dostu teknoloji eksikliği, Aksesuarlar ve Gadget’lar, Küreselleşme, Yapay Zeka, Kendi Kendine Sürüş Yazılımı, Müzik Akışı Hizmetleri

Tehditler: Tedarik Zinciri Bozulması, Teknolojik Değişiklikler, Yeni rakipler, Taklit ve Sahte Ürünler, Koronavirüs Salgını, Davalar, Farklı Markaların Pazara Giriş, Arka Kapı Protokolü, Birinci sınıf şirketlerde rekabet ortamı, Tabletler ve Akıllı Telefonlar için Pazar Potansiyeli

SWOT analizi nedir ve örnek?

Şirketinizin Güçlü Yönlerini, Zayıf Yönlerini, Fırsatlarını ve Tehditlerini Tanımlamanıza Yardımcı Olabilir. SWOT analizi, şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemenize yardımcı olabilecek önemli bir araçtır. Bir SWOT analizi örneği kullanarak, yeni bir ürüne veya hizmete yatırım yapmanız gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz. Ek olarak, iyileştirme alanlarını belirlemenize izin verecektir.

SWOT analizi neler yazılır?

SWOT kelimesinin ingilizce açılımı olan; Strengths ile (güçlü yönler), Weaknesses ile (zayıf yönler), Oppurtunities ile (fırsatlar) son olarak Threats ile (tehditler) kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır.

Kişisel SWOT analizi nasıl hazırlanır?

Kişisel SWOT analizi nasıl yapılır?
(S) Strengths: güçlü yönlerinizi listeleyin. İlk adım, güçlü yönlerinizi listelemektir.
(W)Weaknesses: İkinci adım, zayıf yönlerinizi belirlemektir.
(O)Oppurtunities: Fırsatları Keşfedin. Fırsatlar çeşitli şekillerde olabilir.
(T)Threats: tehditlerin farkında olun.

SWOT analizi nedir ve nasıl yapılır?

SWOT Analizi, bir şirketin güçlü, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve risklerini analiz etme alanlarını kapsayan stratejik bir planlama tekniğidir. Bu teknik aynı zamanda Kurumsal konumlandırma analizi olarak da görülebilir.

SWOT analizi ne demek?

SWOT kelimesinin ingilizce açılımı olan; Strengths ile (güçlü yönler), Weaknesses ile (zayıf yönler), Oppurtunities ile (fırsatlar) son olarak Threats ile (tehditler) kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır.

SWOT analizi aşamaları nelerdir?

(S) Strengths: güçlü yönlerinizi listeleyin
(W)Weaknesses: zayıf yönlerinizi belirlemektir.
(O)Oppurtunities: Fırsatlar
(T)Threats: tehditler

Serdar

Netbilgiler Teknoloji İçerikleri Üreticisi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu