Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir tarım faydaları nelerdir? Bu faydalar, tozlayıcı ölümlerinde azalma, deniz yaşamı üzerindeki etkinin azalması ve toprak organik maddesinin, suyun ve besin döngülerinin korunmasını içerir. Ayrıca sürdürülebilir tarım, antibiyotikleri yalnızca hastalık için kullanır ve kimyasal gübre ve pestisit kullanımını sınırlar. Ve daha önce endüstriyel tarım tarafından elinden alınan besinleri ve biyoçeşitliliği geri kazandırarak toprağı iyileştirir. Sürdürülebilir tarımın faydaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin!

Doğal kaynakların korunması

Dünya nüfusu arttıkça tarım ürünlerine olan talep de artıyor. Tarım sistemleri insan toplumları, biyolojik çeşitlilik ve dünya ekonomisi ile yakından bağlantılıdır. Sürdürülebilir uygulamalara odaklanarak tarım, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltabilir ve üretkenliği artırabilir. Ayrıca, daha verimli ve kaynakları verimli kullanan üretim sistemleri, arazi işleme maliyetini azaltabilir ve gelirleri artırabilir. SAN, tarımın çevresel etkisini azaltmayı amaçlayan bir dizi iyi uygulamayı savunmaktadır.

Süreci başlatmak için arazi sahipleri mevcut koşulları değerlendirmeli ve hedeflerini belirlemelidir. Bu ölçümler, hangi koruma uygulamalarının en etkili olacağını belirlemeye yardımcı olacaktır. Ardından, etkinliklerini belirlemek için alternatif çözümler değerlendirilmelidir. Doğru plan seçildikten sonra, arazi sahipleri bunu uygulamalıdır. Uygulamadan sonra sonuçları değerlendirmeli ve planı gerektiği gibi ayarlamalıdırlar. Örneğin, toprak işlemesiz tarım uygulamaları kuşlar için güvenli bir yaşam alanı sağlar.

Sürdürülebilir tarım
Sürdürülebilir tarım

Toprak organik maddesinin korunması

Toprak, sürdürülebilir tarımın kritik bir parçasıdır. Sadece mahsul yetiştirmekle kalmaz, aynı zamanda su arıtıcı olarak da hizmet eder ve binalar ve altyapı için hammadde sağlar. Ayrıca, toprağın sürdürülebilirlikteki rolüne dair bir takım bilgiler sağlar. Çiftçiler, toprak organik maddesini artırarak mahsul verimini artırabilir ve kimyasal gübre ihtiyacını azaltabilir. Sürdürülebilir tarım aynı zamanda toprağın zengin biyolojik çeşitliliğini ve sürdürülebilir tarımdaki rolünü korumak anlamına gelir.

Toprak organik karbonu, karasal ekosistemlerdeki en büyük karbon kaynağıdır ve atmosferik karbondioksitten iki kat daha büyüktür. Toprak C stoklarındaki değişikliklerin atmosferdeki CO2 konsantrasyonu üzerinde önemli bir etkisi vardır. Tarım toprakları dünya yüzölçümünün yaklaşık yüzde 35’ini kapladığından, özellikle SOC depolaması açısından önemlidir. Tarımsal yönetim, iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik etkili bir araç olabilir. Toprak karbon tutumunun toplumsal ve çevresel faydalarına rağmen, tükenmiş toprakların çevresel ve sosyal maliyetleri genellikle göz ardı edilmektedir.

suyun korunması

Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri, özellikle tarımsal üretim için tatlı su eksikliğidir. Suyun evsel amaçlarla evde kullanımı kolay olsa da, tarımda suyun korunması biraz daha çaba gerektirir. Su tasarrufu teknikleri arasında verimli sulama sistemleri yer alır. Su tasarrufu sağlayan teknolojiler sanayide de kullanılmakta ve üreticilerin daha az su kullanması sağlanmaktadır. Bu çok önemlidir, çünkü dünya çapında artan nüfus, gıda üretmek için daha fazla su talep etmektedir.

Korumalı tarımın bir diğer önemli faydası da artan verim ve kalitedir. Daha önce, kırsal alanlardaki insanlar su getirmek için uzak mesafeler yürümek zorunda kaldılar. Günümüzde koruyucu tarımda çiftçiler birlikte çalışmakta ve bir zamanlar karşı cinse yükledikleri görevleri paylaşmaktadır. Ayrıca, bu uygulamalar komşu haneler için su mevcudiyetini iyileştirmiştir. Çiftçilerin su tasarrufu yapmasına yardımcı olmanın yanı sıra, bu yöntemler toplum sağlığını da iyileştiriyor. Korumalı tarımda çiftçiler topraklarına ve iş gücüne daha fazla yatırım yapmak zorundayken, aynı zamanda zamandan, enerjiden ve kaynaklardan da tasarruf ederler.

Besin döngüsünün korunması

Besin döngüsü ekosistemin önemli bir işlevidir ve besinlerin etkin döngüsü toprağın kalitesine bağlıdır. Toprağın kalitesi, mahsuller için besin maddelerinin mevcudiyetini, üretkenliklerini ve hasat edilme yeteneklerini belirler. Ek olarak, iyi bir toprak kalitesi atmosferden, sudan ve toprağın su tutma özelliklerinden besinlerin verimli bir şekilde alınması için gereklidir. Bu çalışma, toprak kalitesi ve besin döngüsü hakkında en son bilgileri sağlar.

Doğal dünyada, besin döngüsü canlı organizmaları cansızlarla ilişkilendirir. Toprağı koruyarak, besin döngüsü korunabilir ve mahsullerin sağlığını iyileştirebilir. İnsan faaliyetleri bu sistemi bozduğu için doğal besin döngüsünü korumak önemlidir. Örneğin, mahsullerin hasat edilmesi, diğer organizmalar tarafından geri dönüştürülebilen veya mahsul tarafından kullanılabilen besin maddelerini topraktan tüketir.

Enerjinin korunumu

Bir çiftlikte enerji maliyetlerini azaltmanın birçok farklı yolu vardır ve en kolaylarından biri enerjinin korunmasıdır. Hassas sulama gibi enerji verimliliği önlemleri, bir çiftlikte önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayabilir. Bu yöntemler, çiftçileri daha verimli sulama sistemlerine yatırım yapmaya teşvik etmenin harika bir yoludur. Birçok çiftçi şimdiden verimli sulama sistemlerine doğru ilerliyor. Ancak, bir çiftlikte enerji tasarrufu yapmanın en iyi yolu, verimlilik önlemlerinin bir kombinasyonudur.

Sürdürülebilir tarımın amacı, petrol gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan ihtiyacı en aza indirirken, sınırlı doğal kaynakların kullanımını en aza indirirken mahsul verimliliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Sürdürülebilir tarımda enerjinin korunması, yenilenemeyen enerji kaynaklarının yenilenebilir kaynaklarla ikame edilmesi anlamına gelmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş, rüzgar ve tarımsal atıklar bulunur. Bu enerji kaynakları, çiftçiliğin maliyetini düşürmeye yardımcı olur ve aynı zamanda çevre için de harikadır.

yazımızın burada sonuna geldik diğer yazılırımız için netbilgiler anasayfasına gidebilir. Yada google üzerinden farklı kaynakları inceleyebilirsiniz.

Sürdürülebilir tarım nelerdir?

Sürdürülebilir tarım veya Sürdürülebilir tarım, çiftçilerin geleneksel çiftçilik avantajlarının yanı sıra yenilik yapmalarına ve geri dönüşüm yöntemlerini kullanmalarına yardımcı olur. 
Sürdürülebilir tarımda geri dönüşümün çok iyi bir örneği mahsul atıkları veya hayvan gübresi olabilir. Aynısı, toprağı zenginleştirmeye yardımcı olabilecek gübrelere dönüştürülebilir.

Sürdürülebilir tarım nedir ve nasıl yapılır?

Sürdürülebilir tarım, tarım arazilerinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını iyileştiren uygun maliyetli, uygun fiyatlı ve kaliteli gıda üretimi, sistemler ve uygulamaları içerir. uygulamalar (Organik Tarım, iyi tarım uygulamaları) Sürdürülebilirlik çatısı altında toplanmıştır.

Serdar

Netbilgiler Teknoloji İçerikleri Üreticisi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu