Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? **2022

Sürdürülebilir kalkınma nedir? Nereden geldi, ne anlama geliyor ve sonuçları nelerdir? Bu makale bu sorulara biraz ışık tutacaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın çok çeşitli konuları kapsadığını öğrenince şaşıracaksınız. Tarihçesi ve kapsamı özetlenmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın yaşama ve çalışma şeklinize etkilerini anlamak önemlidir. Günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma her zamankinden daha önemli.

Sürdürülebilir kalkınma kavramı

Sürdürülebilir kalkınma nedir? Sürdürülebilir kalkınma kavramı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temel hedeflerinden biridir. Bu hedefler, temel insan ihtiyaçlarının karşılanmasına, çevresel bütünlüğün sağlanmasına, sosyal kendi kaderini tayin hakkının desteklenmesine ve kültürel çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmaları bakımından önemlidir. Bu hedefler yıllar içinde değiştirilmiş ve davranışlarda ve insanların çeşitli faaliyetlerde bulunma biçimlerinde değişikliklere yol açmıştır. Hedeflerin uygulanmasında yer alan birçok uluslararası kuruluş olmuştur ve kavram, insan faaliyetinin çeşitli sektörlerinde benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bununla birlikte, kavramın yerel olarak çeşitli düzeylerde bazı olumlu etkileri olsa da, küresel etkisi minimum düzeyde olmuştur.

Sürdürülebilir kalkınma nedir? Sürdürülebilir kalkınmanın genel tanımı, sürdürülebilir iş uygulamaları ve faaliyetlerinin ilkelerini içerir. Bu, bu faaliyetlerde varyasyonlara izin verirken, aynı zamanda uzun vadeli yenilenmeyi ve tekrarı teşvik eder. Ancak uzmanlara göre, sürdürülebilir kalkınmanın bu genel tanımı, ekolojik sınırları ve insan faaliyetlerini doğal sistemlere uyarlama ihtiyacını gözden kaçırıyor. Çünkü sürdürülebilirlik, ekolojik sınırlar dikkate alınmadan düşünülemez. Sürdürülebilir kalkınma kavramını tanımlarken akılda tutulması gereken iki önemli faktör vardır: biyolojik çeşitlilik ve doğal sermaye miktarı.

Sürdürülebilir kalkınma nedir
Sürdürülebilir kalkınma nedir

kökenleri

Sürdürülebilir kalkınma nedir? Sürdürülebilir kalkınma fikri, insanların çevrenin bütünlüğünden ödün vermeden daha yüksek bir yaşam standardına ulaşamayacaklarının kabulüne dayanmaktadır. Kavram ilk olarak 1970’lerde ekosistem süreçlerinin korunmasını ve türlerin sürdürülebilir kullanımını savunan bir belge olan Dünya Koruma Stratejisinin oluşturulmasıyla tanımlandı. Bu rapor, sürdürülebilir kalkınma fikrinin dünya çapında yayılmasına yardımcı oldu. Sürdürülebilir kalkınma ile geleneksel kalkınma arasında birçok farklılık olsa da temel ilkeler benzerdir.

Sürdürülebilir kalkınma kavramı uluslararası toplum tarafından ilk kez 1970’lerde kabul edildi. 1972’de BM’nin İnsan Çevresi Konferansı Stockholm’de yapıldı. Terim bu belgede açıkça tanımlanmamakla birlikte, geliştirme ve çevrenin her ikisine de fayda sağlayacak şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda geniş bir mutabakata varıldı. On yıl sonra, Ortak Geleceğimiz raporunda, uluslararası toplum, sürdürülebilir kalkınmanın ‘klasik’ bir tanımını benimsemeye başladı ve bu tanım SKH olarak yeniden adlandırıldı.

etkileri

Sürdürülebilir kalkınma nedir? Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri, tutumlarda, davranışlarda ve hatta felsefede değişiklikler gerektirir. Aynı zamanda kültürde, dinde ve ilişkilerde değişiklik yapılmasını gerektirir. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine ulaşılabilir olsa da, önünde birçok engel var. İlk olarak, sürdürülebilir kalkınma tüm ülkeler için geçerli değildir. Örneğin gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla kaynağa sahiptir ve bu nedenle sürdürülebilir kalkınmayı başarmak daha zordur. Ancak bu, hiçbir değişikliğin gerekli olmadığı anlamına gelmez.

Sürdürülebilir kalkınma ütopik bir kavram değildir; zamanımız için gerçekçi bir vizyon. Bunu gerçekleştirmek için, insan ve doğal sistemlerin karşılıklı bağımlılığını dikkate almalıyız. Amacı, tüm insanlara fayda sağlayan bir topluluk duygusu geliştirmektir. İlk bakışta zor görünse de, sürdürülebilir kalkınma ütopya ideallerinden çok uzak değildir. Bu, bilinçli, küresel bir çaba gerektiren bir vizyondur.

maliyeti

Sürdürülebilir kalkınma nedir? Gelişmekte olan ulusların sanayileşmiş ülkelere artan bağımlılığının ekonomik maliyeti büyük ölçüde bu uluslar tarafından karşılanacaktır. Daha küçük pazarları var ve bu nedenle yoksulluğu azaltmaya ve temel insan ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmaları gerekiyor. Buna karşılık, tarımsal ürünlere, mamul mallara ve bazı hizmetlere yönelik iç talep artacaktır. Bu mantıksal sonuç, Üçüncü Dünya ülkelerinin tarımsal ve mamul mallar için artan iç talebi olması gerektiği anlamına gelir. Ancak soru şu: “Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma politikalarının maliyeti haklı çıkarılabilir mi?” Bu sorunun cevabı sürdürülebilirlik kavramında yatmaktadır. Siyasi aktivistler, kalkınma ajansları ve akademisyenler de dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar, sürdürülemez ekonomik büyümenin çevreye zararlı olduğunu ve artan ekolojik bozulmaya neden olacağını belirtmekte birleşiyor. Ayrıca, sürdürülebilir olmayan kalkınma, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini de şiddetlendirecektir. Sonuç olarak, sürdürülebilir kalkınma herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemlidir. Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınmanın maliyeti göz ardı edilemez.

İş için etkileri

Sürdürülebilir kalkınma nedir? Sürdürülebilirliğin etkileri hakkında büyüyen bir siyasi, sosyal ve ekonomik tartışma var. Daha fazla şirket, toplumdaki rollerini kârın ötesinde gerçekleştiriyor. Yalnızca karı maksimize etmeye odaklanmak yerine, toplumun sürdürülebilir kalkınmasına nasıl katkıda bulunabileceklerini düşünüyorlar. İşte kurumsal sürdürülebilirliğin işletmeyi etkileyebileceği bazı yollar. Aşağıda, işletmeler için sürdürülebilirliğin bazı temel faydaları ve zorlukları listelenmiştir. Umarım bunlar, iş stratejiniz hakkında bilinçli bir karar vermenize yardımcı olur. Sürdürülebilirliği uygulayan şirketlere yapılan yatırımlar, öz sermaye getirisini iyileştirebilir ve riskleri azaltabilir. Şirketler, daha genç nesillerin sürdürülebilir olmadığını düşündükleri şirketler için çalışma olasılıklarının giderek daha az farkına varması ve daha az çalışması nedeniyle bu konunun farkına varmaya başladı bile. Daha fazla şirket etik ve sürdürülebilir yetenekler aradığından, eğilimin devam etmesi muhtemeldir.

yazımızın burada sonuna geldik diğer yazılırımız için netbilgiler anasayfasına gidebilir. Yada google üzerinden farklı kaynakları inceleyebilirsiniz.

Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı nedir?

Sürdürülebilir kalkınmanın genel tanımı, sürdürülebilir iş uygulamaları ve faaliyetlerinin ilkelerini içerir. Bu, bu faaliyetlerde varyasyonlara izin verirken, aynı zamanda uzun vadeli yenilenmeyi ve tekrarı teşvik eder.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları nelerdir?

Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma amaçlar (SKA’lar), 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 
yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olarak kabul edildi.

Sürdürülebilir kalkınma için neler yapabiliriz?

Birleşmiş Milletler Örgütü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için bireyler tarafından alınabilecek birkaç önlemi ortaya koymaktadır:
kullanmadıklarını bağışla
Daha az yiyecek israf edin ve yerel çiftçileri destekleyin
Kendinizi ve ailenizi aşılatın
Topluluğunuzdaki çocukları eğitmeye yardımcı olun
Etrafınızdaki kadınları ve kızları güçlendirin ve eşitliği teşvik edin
Su israfından kaçının
Enerji tasarruflu cihazlar kullanın
Varsa iş fırsatları yaratın
Toplu taşıma veya bisiklet kullanın
geri dönüşüm 
Plastik kullanmaktan kaçının
Etrafınıza ağaç dikin
Küresel ısınmayı durdurmak için şimdi harekete geçin

Sürdürülebilir kalkınma nedir ve Gelişimi?

Sürdürülebilir kalkınma kavramı uluslararası toplum tarafından ilk kez 1970’lerde kabul edildi. 1972’de BM’nin İnsan Çevresi Konferansı Stockholm’de yapıldı. Terim bu belgede açıkça tanımlanmamakla birlikte, geliştirme ve çevrenin her ikisine de fayda sağlayacak şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda geniş bir mutabakata varıldı. On yıl sonra, Ortak Geleceğimiz raporunda, uluslararası toplum, sürdürülebilir kalkınmanın ‘klasik’ bir tanımını benimsemeye başladı ve bu tanım SKH olarak yeniden adlandırıldı.

Sürdürülebilir kalkınma ve eğitim ne demek?

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, öğrencilere bilinçli kararlar almaları ve çevresel bütünlük, ekonomik uygulanabilirlik ve adil bir toplum için sorumlu eylemlerde bulunmaları için bilgi, beceri, değerler ve tutumlar kazandırır. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, yaşam boyu bir öğrenme sürecidir ve kaliteli eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.  Öğrenmenin bilişsel, sosyal ve duygusal ve davranışsal boyutlarını geliştirir. Bütünsel ve dönüşümseldir ve öğrenme içeriği ve sonuçlarını, pedagojiyi ve öğrenme ortamının kendisini kapsar. SKH, tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kilit bir etkinleştiricisi olarak kabul edilir ve amacına toplumu dönüştürerek ulaşır.  SKH, kültürel çeşitliliğe saygı gösterirken, her cinsiyetten, yaştan, şimdiki ve gelecek nesillerden insanları güçlendirir.

Netbilgiler

Netbilgiler Özgün ve Faydalı Bilgiler İçeren Makaleler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu