Sevimli Saldırganlık ve Cute Aggression Nedir **2022

İçindekiler Tablosu

Sevimli saldırganlık, kişinin ilgi duyduğu nesne ya da canlılara bağlı olarak ortaya çıkan saldırganlık tutumuna verilen terminolojik bir isimdir. Sevimli saldırganlık olarak adlandırılan bu yaklaşım durumu genel olarak yavru hayvanlara karşı meydana çıkar. Sevimli saldırganlık gösterilen canlılar bazen bir kedi yavrusu ya da minik bir köpek yavrusu olabilir. Sevimli saldırganlık neticesinde oluşan tepkiler önce yoğun bir mutluluk ve kendini olağan üstü iyi hissetmek ile kendini meydana çıkarır hemen arkasından oluşan bu duygular hırçınca bir sıkma ya da parçalama hissiyatına dönüşür. Öldürecekmişçesine sarılma ihtiyacı duymak ya da çimdiklemek ve sıkmak gibi hislerinizin oluşması bu duygulara bir örnektir.

Sevimli saldırganlık yıllar içerisinde çeşitli bilim insanları tarafından fark edilerek araştırmalarda bulunuldu. Yapılan araştırmalar ışığında beynin sevimli bulduğu şeye ya da canlıya duyduğu ilgiden doğan mutluluk ile kişinin kendisini çok iyi hissetme durumunun çok fazla artması sonucunda bir tersine reaksiyon ortaya çıkardığı tezine varıldı. Yani çok iyi hissedilen durumlarda beyin kendi içerisinde bir denge mekanizması kurmaya çalışıyor ve karşılık olarak tam zıttı yönde bir aksiyon alıyor denilebilir. Konuda da bahsettiğimiz üzere sevimli saldırganlık hakkında yapılan bu araştırmalar sonucunda elde edilen kazanımlar bir tezdir.

Cute Aggression 

Sevimli saldırganlık hakkında yapılan araştırmalar neticesinde psikolojide oluşan bu duyguya terim olarak “cute aggression” ismi verildi. Bu konu ile ilgili verilecek birbirinden farklı örneklerin olduğunu da eklemekte fayda var. Şöyle ki çok mutlu olduğunuz ya da çok komik olan bir durumla karşı karşıya olduğunuzda çok fazla gülerek tepki veririz ve bu gülme çok uzun sürdüğü taktirde yerini ağlamaya bırakır ya da romantik ismiyle mutluluk gözyaşlarına dönüşerek farklı bir hal alır. En yakın örnek olarak bunu göz önünde bulundurabiliriz. Sevimli saldırganlık hakkında çeşitli bilimsel araştırmalar zaman zaman yapılmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda farklı testler ile denek olan insanlar gözlemlenerek bir sonuca varılması hedeflenmiştir.

Sevimli saldırganlık testlerine verilebilecek örneklerden biriyse 2012 senesinde yapılan ve iki bilim insanının öncülük ettiği bir test. Dr. Rebecca Dyer isimli bir bilim insanı ve ona eşlik eden Dr. Oriana Aragon isimli bilim insanı 100 kadar denek üzerinde bir deneyde bulundu. Bu deney çerçevesinde denek olan insanlara bazı hayvanların görselleri sırayla gösterildi. Ve sunulan görselleri gözlemlerken ellerinde de baloncuklu kaplama naylonu tutmaları istendi. Yapılan deneyde denek olarak katılan kişilerin sevimli gördükleri isim ya da hayvan yavrularını gördüklerinde ellerindeki baloncuklu naylona çok fazla zarar verdiği gözlemlenmiştir.

sevimli saldırganlık
sevimli saldırganlık

Sevimli saldırganlık üzerine yapılan bu testte elde edilen izlenimlere göre yakında olmayan nesne ya da göze hoş gelen sevimli köpek ya da insan yavrularına uzak olunması halinde oluşan zarar verme ve saldırganlık hissiyatı yakında bulunan nesne ya da yavrulara göre daha fazla ön plana çıkıyor. Yani şöyle diyebiliriz sevimli saldırganlık eğilimi gösterilmesi halinde nesne ya da yavrular eğer yakınımızda ve ulaşılabilir haldelerse beyin daha kontrollü davranarak verilecek zararı minimize ediyor. Bu da bizi sevgi sebebiyle bir katil ya da zarar veren bir psikopat olmaktan alı koyuyor.

Sevimli saldırganlık hakkında yapılan bilimsel deneyler daha önce de belirttiğimiz gibi zaman zaman yapılmakta ve sevimli saldırganlık hakkında yapılan bu çalışmalar neticesinde ortaya bir birinden farklı tezler çıkmakta. Yapılan bir bilimsel araştırma sonucunda ortaya atılan tez ise diğerinden çok daha farklı bir anlam taşımakta. Bu yapılan test neticesinde insanların sevimli bulduğu cisim, hayvan ya da insanlara erişemediği taktirde mutluluk olarak meydana gelen duygunun bir öfke nöbetine dönüştüğü yönünde bir kanıya varılmıştır. Yani eğer sevimli bulduğunuz şeye o anda erişemiyorsanız içinizi bir sinir harbi kaplıyor ve oluşan sinir harbi mutluluk duygunuz ile karışıyor. Bunun neticesinde de saldırgan olma eğilimine yaklaşıyoruz.

Sevimli saldırganlık hakkında yapılan testlerden edinilen bilgiler ve deneklerin katılımı sonrası ortaya çıkarılan tezler iki farklı yönde ancak aynı sonuca işaret ediyor. Elde edilen sonuç aynı ve değişmiyor ortaya çıkan saldırganlık hissiyatı bir gerçek olarak önümüzde. Yapılan araştırma ve testler sonucunda yorumlamalar farklı olsada bu hissiyat bir çok insanda oluşan ve beynin denge kurmak yönünde hareket ettiğine işaret eden sonuçlara ulaşılmasına ya da ulaşılamayana karşı oluşan bir tepki olarak iki ana sonuçta ağırlıklı olarak kanıya varılmasına sebep olmuş.

Sevimli saldırganlık konusunda bazı insanlar kontrolden çıkabiliyorken bazı insanlar ise daha dengeli davranışlar sergileyerek kendilerine engel olabiliyor. Bu noktada insanların kişisel dürtülerini kontrol edebilme yeteneği ön plana çıkıyor.

Sevimli saldırganlık kimi insanları hasta olduğu yönünde bir düşünceye sevk edebiliyor. Yani kişiler kendisinde oluşan bu tepkinin bir hastalık belirtisi olduğunu düşünerek endişeye kapılabiliyor. Bilim camiasında sevimli saldırganlık olarak adlandırılan durum bir hastalık olarak görülmemekte ve adlandırılmamakta. Bu bir hastalıktan ziyade duruma bağlı verilen tepki karışımı neticesinde oluşan duygu yoğunlu diye adlandırılmakta. Eğer sizde sevimli saldırganlık hakkında çeşitli tepkiler veriyor ve bu konuda bir huzursuzluk hissediyorsanız korkmanıza gerek yok diyebiliriz. Bu durum insanların birçoğunda oluşan doğal bir dengeleme ya da tepki hali olarak uzmanlar tarafından tanımlanmakta.

Sevimli saldırganlık ile ilgili çeşitli araştırmalara ve tezlere yer verdiğimiz detayları içeren bu makalemizi okuduysanız içinizi biraz daha ferah tutabilirsiniz. Siz yine de çevrenizden gelen yorumları dikkate alarak bu gibi durumlarda çok fazla tepki gösterdiğiniz yönünde uyarı alıyorsanız ya da kendiniz bu durumdan rahatsızlık duyuyorsanız bir uzamana danışmanız en doğrusu olacaktır.

Sevimli saldırgan ne demek?

Sevimli saldırganlık, kişinin ilgi duyduğu nesne ya da canlılara bağlı olarak ortaya çıkan saldırganlık tutumuna verilen terminolojik bir isimdir. Sevimli saldırganlık olarak adlandırılan bu yaklaşım durumu genel olarak yavru hayvanlara karşı meydana çıkar. Sevimli saldırganlık gösterilen canlılar bazen bir kedi yavrusu ya da minik bir köpek yavrusu olabilir. Sevimli saldırganlık neticesinde oluşan tepkiler önce yoğun bir mutluluk ve kendini olağan üstü iyi hissetmek ile kendini meydana çıkarır hemen arkasından oluşan bu duygular hırçınca bir sıkma ya da parçalama hissiyatına dönüşür.

Psikolojide ısırma isteği adı nedir?

Sevimli saldırganlık, kişinin ilgi duyduğu nesne ya da canlılara bağlı olarak ortaya çıkan saldırganlık tutumuna verilen terminolojik bir isimdir. Sevimli saldırganlık olarak adlandırılan bu yaklaşım durumu genel olarak yavru hayvanlara karşı meydana çıkar. Sevimli saldırganlık gösterilen canlılar bazen bir kedi yavrusu ya da minik bir köpek yavrusu olabilir. Sevimli saldırganlık neticesinde oluşan tepkiler önce yoğun bir mutluluk ve kendini olağan üstü iyi hissetmek ile kendini meydana çıkarır hemen arkasından oluşan bu duygular hırçınca bir sıkma ya da parçalama hissiyatına dönüşür.

Sevimli saldırganlık neden olur?

Sevimli saldırganlık yıllar içerisinde çeşitli bilim insanları tarafından fark edilerek araştırmalarda bulunuldu. Yapılan araştırmalar ışığında beynin sevimli bulduğu şeye ya da canlıya duyduğu ilgiden doğan mutluluk ile kişinin kendisini çok iyi hissetme durumunun çok fazla artması sonucunda bir tersine reaksiyon ortaya çıkardığı tezine varıldı. Yani çok iyi hissedilen durumlarda beyin kendi içerisinde bir denge mekanizması kurmaya çalışıyor ve karşılık olarak tam zıttı yönde bir aksiyon alıyor denilebilir. Konuda da bahsettiğimiz üzere sevimli saldırganlık hakkında yapılan bu araştırmalar sonucunda elde edilen kazanımlar bir tezdir.

Tatlı şeyleri neden sıkmak isteriz?

Sevimli saldırganlık neticesinde oluşan tepkiler önce yoğun bir mutluluk ve kendini olağan üstü iyi hissetmek ile kendini meydana çıkarır hemen arkasından oluşan bu duygular hırçınca bir sıkma ya da parçalama hissiyatına dönüşür. Öldürecekmişçesine sarılma ihtiyacı duymak ya da çimdiklemek ve sıkmak gibi hislerinizin oluşması bu duygulara bir örnektir.

Sıkma ve ısırma isteğine ne denir?

Bunun tam adı; sevimli saldırganlıktır.
Sevimli saldırganlık yıllar içerisinde çeşitli bilim insanları tarafından fark edilerek araştırmalarda bulunuldu. Yapılan araştırmalar ışığında beynin sevimli bulduğu şeye ya da canlıya duyduğu ilgiden doğan mutluluk ile kişinin kendisini çok iyi hissetme durumunun çok fazla artması sonucunda bir tersine reaksiyon ortaya çıkardığı tezine varıldı. Yani çok iyi hissedilen durumlarda beyin kendi içerisinde bir denge mekanizması kurmaya çalışıyor ve karşılık olarak tam zıttı yönde bir aksiyon alıyor denilebilir. Konuda da bahsettiğimiz üzere sevimli saldırganlık hakkında yapılan bu araştırmalar sonucunda elde edilen kazanımlar bir tezdir.

Psikolojide bebekleri ısırma isteğine ne denir?

Bunun tam adı; sevimli saldırganlıktır.
Sevimli saldırganlık yıllar içerisinde çeşitli bilim insanları tarafından fark edilerek araştırmalarda bulunuldu. Yapılan araştırmalar ışığında beynin sevimli bulduğu şeye ya da canlıya duyduğu ilgiden doğan mutluluk ile kişinin kendisini çok iyi hissetme durumunun çok fazla artması sonucunda bir tersine reaksiyon ortaya çıkardığı tezine varıldı. Yani çok iyi hissedilen durumlarda beyin kendi içerisinde bir denge mekanizması kurmaya çalışıyor ve karşılık olarak tam zıttı yönde bir aksiyon alıyor denilebilir. Konuda da bahsettiğimiz üzere sevimli saldırganlık hakkında yapılan bu araştırmalar sonucunda elde edilen kazanımlar bir tezdir.

Netbilgiler

Netbilgiler Özgün ve Faydalı Bilgiler İçeren Makaleler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu