KVK Hukuk Danışmanlığı

 

KVKK hukuk danışmanlığı Yasal Danışmanlık, kurumunuzun tüm süreçlerinin yasal analize tabi tutulduğu aşamadır. Aslında, tüm bölümlerin günlük olarak işlediği kişisel verilerin Avukatlarımızın yasal analiziyle tanımlandığı söylenebilir. Yasal danışmanlar, veri koruma görevlisi ile birlikte gerekli yönergeleri oluşturur.

Veri denetleyicisi, kişisel verilerin işlenmesinin ve işlenmesinin amaçlarını belirleyen Veri Toplama sisteminin kurulmasından ve Yönetilmesinden sorumlu kişidir. Sorumlu kişiler, şirketin yönetiminde bulunan kişilerden seçilmelidir. Bu kişi, Kanunun uygulanması yönünde koordinasyonun sağlanmasından ve gerekli bilgilerin hassas bir şekilde tutulmasından sorumludur.

Bu süreçte bir veri işleme Envanteri de oluşturulur. Ayrıca tescil edilecek sistemler, yasal olarak ayarlanması gereken tüm süreçler bu aşamada hazırlanmaktadır. Bu çalışmalarla birlikte, uyum için Ana koşullardan biri olan veri işleme Envanteri de oluşturulmaktadır.

KVKK hukuk danışmanlığı
KVKK hukuk danışmanlığı

KVKK süreç Danışmanlığı

KVKK hukuk danışmanlığı hukukçular tarafından hazırlanan yönergelere uygun olarak iç süreçlerin tasarımı ve düzenlenmesi aşamasıdır. Bu aşamada teknik olarak gerekli tüm süreçler de tespit edilir.

Veri Envanter Raporu ayrıntılı olarak hazırlanmalı ve veriler hazırlanan rapora göre sınıflandırmaya hazır olmalıdır.

Depolama, silme, vb. bir kurum veya kuruluşun yayınlaması gereken kişisel verilerin korunması ile ilgili. kılavuzların içeriğinin hazırlanması, kuruluşun sahip olduğu yasal anlaşmalar, formlar vb. belgelerin doğrulanması ve KVKK’NIN uyumlaştırılması, açık onay metinlerinin hazırlanması ve Aydınlatma metinleri gibi süreçler de sonuçlandırılmıştır.

Son olarak, ISO27001’DE olduğu gibi, gerekli tüm belgeler sağlanır ve teknik Ayarlamalar yapılır.

KVKK teknik danışmanlık

Bu, yasal ve süreç Danışmanlığı aşamasında oluşturulan tüm İlke ve politikaların, ilgili Otomasyonlarla kullanıcı hatalarından bağımsız hale getirildiği aşamadır. Bu aşamanın ana özelliği, tamamen teknik bilgi gerektirmesi ve tamamlayıcı bir rol oynamasıdır.

Çünkü yaratılan ilkeler ve kurallar göz ardı edilmeye mahkumdur ve insan kontrolüne bırakıldığında sızıntılar yaratır. Bunun nedeni, şirketlerdeki en dinamik yapının veriler olmasıdır.

Veri Koruma Yasası’nın avantajları

* Bilinçlendirme: insan kaynaklarının daha doğru, düzenli ve Etkili Kullanımı.

* Farkındalık: iş ilişkilerinde ortaya çıkabilecek olumsuz senaryoların azaltılması. Bu soruna bir örnek vermek gerekirse, şirketten veri kaybetme girişimlerini engellersiniz.

* Veri keşfi: kuruluşların en değerli varlıklarını temsil eden verilere erişimi hızlandırmak.

* Veri Sınıflandırması: verilerin değerini belirlemek ve sınıflandırma yoluyla hassas verilerin güvenliğini artırmak.

* İş sürekliliği: iş sürekliliğini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli olan temel taş, yani alternatif veri depolama.

KVKK hukuk danışmanlığı Yazımızın burada sonuna geldik diğer yazılırımız için netbilgiler anasayfasına gidebilir. Yada google üzerinden farklı kaynakları inceleyebilirsiniz.

Kimler KVKK danışmanı olabilir?

Kişisel verilerin korunması konusunda uzman olmak için şartlar
Üniversitelerde 4 yıllık Temel Eğitim sunan Sosyal Bilimler veya mühendislik Fakültelerinin bölümlerinden birini tamamladıktan sonra, uzman asistanlık görevine başvurmak için Kurum tarafından açılan sözlü veya yazılı sınavlara girmek gerekir.

KVK Danışmanlık Nedir?

KVKK Danışmanlık, Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın yerine getirmesi gereken yükümlülüklere ilişkin bir dizi hizmettir. KVKK Danışmanlığı ile hem müşterilerinizin güvenliğini hem de şirketinizin itibarını Veri Koruma Yasası çerçevesinde koruyabilirsiniz.

KVKK eğitimini kimler alabilir?

Hukuk danışmanları ve avukatlar,
Kamu ve özel sektörden bağımsız,
İnsan kaynakları yöneticileri ve İK personeli,
Bilgi işleme merkezleri başkanları ve bilgi işleme çalışanları,
Halkla İlişkiler Departmanı yöneticileri ve çalışanları,
Satış, İş Geliştirme ve pazarlama departmanı yöneticileri ve çalışanları,
Kişisel veri sorumlusu

KVKK danışmanı ne iş yapar?

Kişisel Verilerin Korunması uzmanları, ilgili Bölüm Başkanına bağlı olarak atandıkları birimin çalışmalarını yürütürler. Görevlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirirler. Kişisel verilerin ve uzman Asistanlarının korunması için bir uzmanın görevleri şunlardır;
Bağlı olduğunuz kurumun politikalarını, stratejilerini ve hedeflerini dikkate alarak araştırma ve araştırma yapmak,
Takip, alınan Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasının değerlendirilmesi ve uygun tavsiyelerin geliştirilmesi,
Uluslararası kurum ve kuruluşlar çerçevesinde gerçekleşen toplantı ve müzakerelere katılım,
Kişisel Verilerin Korunması için yeni stratejilerin belirlenmesi,
Kurumun hizmet kapasitesini artırmak için çalışmalar yapmak,
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmaları düzenli olarak takip etmek.

Serdar

Netbilgiler Teknoloji İçerikleri Üreticisi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu