Çocuk Hakları – Çocuk Hakları Nelerdir? **2022

Çocuk Hakları ve çocuk hakları nelerdir? ile ilgili olarak kesin bir şekilde tanımlanması gereken ilk konu: Çocuğun anlamı ve bu hakların tanımı 

“İnsanlık çocuk için elinden geleni yapmalıdır.” Cenevre Deklarasyonu.

Çocuğun Tanımı

Etimolojik olarak “çocuk” terimi, “konuşmayan” anlamına gelen Latince infans’tan gelir. Romalılar için bu terim, çocuğu doğumundan 7 yaşına kadar tanımlar. Bu kavram, yüzyıllar ve kültürler boyunca çok gelişti ve sonunda insanı doğumdan yetişkinliğe kadar belirledi. Ancak bu çocuk anlayışı genişti ve çoğunluğun yaşı bir kültürden diğerine değişiyordu.

1989 tarihli Çocuk Hakları ile ilgili Sözleşme“çocuk” kavramına net bir tanım getirmiştir:

“[…] çocuğa uygulanabilen kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuktur”

Bu tanım ve çocuk refahı ile ilgili tüm metinler aracılığıyla, çocuklar için hakları ve saygınlığı olan bir insan olduğu fikri vardır.

Çocuk hakları. Çocuğu karakterize eden, gençliği ve savunmasızlığıdır. Gerçekten de çocuk büyüyor, kendini korumak için hiçbir aracı olmayan gelecekteki bir yetişkin. Bu nedenle, çocuk belirli bir ilginin nesnesi ve özel bir koruma olmalıdır. Bu çerçevede çocuğun korunmasını ve haklarını bildiren metinler benimsenmiştir.

 Hakların Tanınması

Çocuk hakları, 1. Dünya Savaşı’ndan sonra 1924 yılında Cenevre Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle tanınmıştır. Bu hakların tanınması süreci, 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle BM sayesinde devam etmiştir. Çocuğun çıkarlarının ve haklarının tanınması, 20 Kasım 1989’da çocuğun tüm temel haklarını tanıyan, yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası metin olan Uluslararası Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabul edilmesiyle gerçek olmuştur.

Çocuk hakları

Çocuğa Ait Haklar: İnsan Hakları

Çocuk dair haklar insan haklarıdır. Çocuğu bir insan olarak korurlar. İnsan hakları olarak çocukların hakları, temel garantiler ve temel insan haklarından oluşur:

  • Çocuk ile iligili hakları, tüm insanlara temel garantiler tanır: yaşam hakkı, ayrımcılık yapmama ilkesi, fiziksel ve zihinsel bütünlüğün korunması yoluyla onur hakkı (köleliğe, işkenceye ve kötü muameleye karşı koruma vb.)
  • Çocuk ile iligili haklar, kimlik hakkı, vatandaşlık hakkı vb. gibi medeni ve siyasi haklardır.
  • Çocuk ile iligili haklar, eğitim hakkı, iyi bir yaşam standardı hakkı, sağlık hakkı vb. gibi ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır.
  • Çocuk ile iligili haklar, bireysel hakları içerir: ebeveynleriyle birlikte yaşama hakkı, eğitim hakkı, korumadan yararlanma hakkı vb.
  • Çocuk ile iligili haklar, toplu hakları içerir: mülteci ve engelli çocukların hakları, azınlık çocukları veya yerli gruplardan.

 

Çocuk hakları: çocuklara uyarlanmış haklar

Çocuk dair haklar ile ilgili, çocukların kırılganlıklarını, özgünlüklerini ve yaşa uygun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurdukları için özellikle çocuğa uyarlanmış insan haklarıdır.

Çocuk dair haklar, çocuğun gelişiminin gerekliliğini dikkate alır. Bu nedenle çocukların yaşama ve uygun fiziksel ve zihinsel gelişme hakları vardır.

Çocuğa dair haklar planı, uygun beslenmeye, gerekli bakıma, eğitime vb. erişim gibi çocuğun iyi gelişmesi için temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir plandır.

Çocuğa dair haklar, çocuğun savunmasız karakterini dikkate alır. Onları korumanın gerekliliğini ima ederler. Onlara özel yardım sağlamak ve yaşlarına ve olgunluk derecelerine uygun koruma sağlamak anlamına gelir.

Bu nedenle çocuklara yardım ve destek verilmeli ve emek sömürüsü, adam kaçırma, kötü muamele vb. durumlara karşı korunmalıdır.

yazımızın burada sonuna geldik diğer yazılırımız için netbilgiler anasayfasına gidebilir. Yada google üzerinden farklı kaynakları inceleyebilirsiniz.

Çoçuk hakları nelerdir 5 tane?

Bu haklar, eğitim hakkı, iyi bir yaşam standardı hakkı, sağlık hakkı vb. gibi ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır.

Çoçuk Hakları Nelerdir 10 tane kısaca?

1. Medeni haklar
2. Siyasi haklar
3.     Kimlik hakkı
4.     Vatandaşlık hakkı
5.     Eğitim hakkı
6.     İyi bir yaşam standardı hakkı
7.     Sağlık hakkı
8.     Ekonomik haklar
9.     Sosyal ve kültürel haklar
10.   Ebeveynleriyle birlikte yaşama hakkı

Çoçuk hakları nedir örnek?

Çocuk ile iligili hakları, tüm insanlara temel garantiler tanır: yaşam hakkı, ayrımcılık yapmama ilkesi, fiziksel ve zihinsel bütünlüğün korunması yoluyla onur hakkı (köleliğe, işkenceye ve kötü muameleye karşı koruma vb.)
Çocuk ile iligili haklar, kimlik hakkı, vatandaşlık hakkı vb. gibi medeni ve siyasi haklardır.
Çocuk ile iligili haklar, eğitim hakkı, iyi bir yaşam standardı hakkı, sağlık hakkı vb. gibi ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır.
Çocuk ile iligili haklar, bireysel hakları içerir: ebeveynleriyle birlikte yaşama hakkı, eğitim hakkı, korumadan yararlanma hakkı vb.
Çocuk ile iligili haklar, toplu hakları içerir: mülteci ve engelli çocukların hakları, azınlık çocukları veya yerli gruplardan.

Meliha

Netbilgiler Sağlık ve Hukuk Alanında Metin Editörü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu